Xi đánh bóng nhanh bước 1 & 2 DK Next Cut 1.1 - 500g

580.000₫

620.000₫

- DK Next Cut 1.1 sử dụng công thức hạt mài giảm dần.

- Dải đánh bóng dài, xử lý xước tốt và cho độ hoàn thiện cao.

- DK Next Cut 1.1 có thể sử dụng với các phớt từ Lông Cừu, Phớt phá (DK Trắng) và phớt bóng (DK Cam)

- Xử lý các vết xước tương ứng nhám 1500 - 3000.

- Để đạt độ hoàn thiện cao nhất, sử dụng thêm xi DK Finale ở bước 2 với phớt DK Cam