Xi đánh bóng B3 - Menzerna 3800

950.000₫

1.150.000₫

SUPER FINISH 3800

Nhóm: Tiêu chuẩn

Độ năng phá/bóng:

  • Độ cắt: 2/10
  • Độ bóng: 10/10
Đặc điểm:
  • Hoàn thiện mặt sơn, loại bỏ các vết xước li ti, các lỗi hologram
  • Tăng cường độ bóng và độ màu cho nước sơn
  • Ít bụi
  • Sử dụng công nghệ hạt mài giảm dần
  • Không chứ Silicone và chất lấp

Lưu ý:

  • Dùng với máy đồng tâm (rotary) hoặc lệch tâm chủ động
  • Dùng với phớt bóng hoặc lông cừu
  • Quy trình mẫu: