Xi tạo bóng B4 - Menzerna Sealing Wax

850.000₫

890.000₫

SEALING WAX

Nhóm: Tiêu chuẩn

Đặc điểm:
  • Tạo độ bóng và tạo lớp bảo vệ sơn
  • Xử lý các lỗi ảo ảnh
  • Tạo nền hoàn thiện cho mặt sơn
  • Không chứ Silicone và chất lấp

Lưu ý:

  • Dùng với máy đồng tâm (rotary) hoặc lệch tâm chủ động
  • Dùng với phớt phá hoặc lông cừu
  • Quy trình mẫu: