Phớt đánh bóng bước 3 - 5.5" (135mm) DK Xanh

250.000₫

280.000₫

- Xử lý các vết xước nhẹ và hoàn thiện bề mặt 

- Dùng với xi đánh bóng DK Next Cut Finale