Phớt đánh bóng bước 3 & 4 - 5.5" (143mm) DK Đỏ

250.000₫

280.000₫

- Xử lý các vết xước rất nhẹ đáp ứng yêu cầu hoàn thiện cao 

- Dùng với xi đánh bóng DK Next Cut Finale

- Có thể dùng để thoa wax và sealant với máy quỹ đạo