Phớt đánh bóng bước 2 mỏng cho máy quỹ đạo - 5.5" (135mm) DK Cam Disc

220.000₫

250.000₫

- Xử lý các vết xước vừa và nhẹ.

- Thiết kế mỏng phù hợp các dòng máy quỹ đạo đặc biệ là Flex XFE7-15-125

- Dùng với xi đánh bóng DK Next Cut 1.1 và DK Next Cut Finale