Xi đánh bóng B2 - Menzerna 2400

950.000₫

1.150.000₫

MEDIUM CUT 2400

Nhóm: Tiêu chuẩn

Độ năng phá/bóng:

  • Độ cắt: 5/10
  • Độ bóng: 8/10
Đặc điểm:
  • Dùng để loại bỏ vết xước vừa và nhẹ
  • Hiệu suất sử dụng cao
  • Ít bụi
  • Sử dụng công nghệ hạt mài giảm dần
  • Không chứ Silicone và chất lấp

Lưu ý:

  • Dùng với máy đồng tâm (rotary) hoặc lệch tâm chủ động
  • Dùng với phớt bóng hoặc lông cừu
  • Quy trình mẫu: