Hướng dẫn dử dụng my Dual Action (Orbital)

Hướng dẫn dử dụng my Dual Action (Orbital)

2 điểm cần lưu ý khi sử dụng máy Dual Action (Random Orbit)
  • Giữ cho miếng mút đánh bóng thật phẳng với bề mặt sơn
  • Áp lực đè vừa phải để đĩa đánh bóng vẫn xoay tròn, tránh đè mạnh quá vì lúc đó máy chỉ còn chuyển động rung, giảm hiệu quả đánh bóng rất nhiều