Xi đánh bóng nhanh (B1+B2+B3) -Menzerna 400

1.050.000₫

1.250.000₫

HEAVY CUT COMPOUND 400

Nhóm: Đặc biệt

Độ năng phá/bóng:

 • Độ cắt: 8/10
 • Độ bóng: 8/10
Đặc điểm:
 • Dùng để loại bỏ vết xước nặng và cho độ hoàn thiện cao
 • Ba bước trong 1: Phá - Bóng - Hoàn Thiện
 • Hiệu suất sử dụng cao
 • Ít bụi
 • Sử dụng công nghệ hạt mài giảm dần
 • Không chứ Silicone và chất lấp

Lưu ý:

 • Dùng với máy đồng tâm (rotary) hoặc lệch tâm chủ động
 • Dùng với phớt bóng hoặc lông cừu
 • Quy trình mẫu: