Xi đánh bóng B1 Menzerna HC1000 - 1L

850.000₫

890.000₫

HEAVY CUT COMPOUND 1000

Nhóm: Tiêu chuẩn

Độ năng phá/bóng:

 • Độ cắt: 9/10
 • Độ bóng: 3/10
Đặc điểm:
 • Dùng để loại bỏ vế nhám
 • Xử lý vết nhám quá tay
 • Hiệu suất sử dụng cao
 • Ít bụi
 • Sử dụng công nghệ hạt mài giảm dần
 • Không chứ Silicone và chất lấp

Lưu ý:

 • Dùng với máy đồng tâm (rotary) hoặc lệch tâm chủ động
 • Dùng với phớt phá hoặc lông cừu
 • Quy trình mẫu: