Cọ mâm lông Chemical Guys GERBIL Wheel Brush

340.000₫

390.000₫

Vệ sinh làm sạch mâm xe.

Dễ dàng vệ sinh mâm xe mà không làm xước mâm