Đĩa đánh bóng 3"

2.000.000₫

 Đĩa đánh bóng và phá xước G-force
Size 3”
Bộ: 3 đĩa

Lưu ý: luôn kiểm tra nhiệt độ khi đánh bóng. Đĩa đánh bóng sẽ bị hỏng hoặc hoạt động không ổn định khi nhiệt độ vượt quá 175oF hay 80oC

Sản phẩm liên quan