Applicator

Applicator Microfiber

Applicator Microfiber

120.000₫

* Tên sản phẩm: Microfiber Applicator - Applicator để bôi wax, sealant, chất bảo dưỡng - Vải microfiber không gây xước, quầng trên sơn ...

Thêm vào giỏ hàng
Applicator mút (UFO)

Applicator mút (UFO)

110.000₫

* Tên sản phẩm: UFO Red Foam Applicator để bôi wax, sealant, chất bảo dưỡng Mút mềm, mịn, không gây xước, quầng trên...

Thêm vào giỏ hàng
Applicator mút (dầy)

Applicator mút (dầy)

110.000₫

* Tên sản phẩm: Red Dura Foam - Applicator để bôi wax, sealant, chất bảo dưỡng - Mút mềm,...

Thêm vào giỏ hàng